Sønderborg I-Pris 2021 – praktiske oplysninger

Sådan deltager du i Sønderborg I-Pris 2021

 • Du er enten privatperson, et team, opfinder, iværksætter eller en mindre virksomhed med <10 ansatte
 • Du og din virksomhed skal have bopæl/adresse i Sønderborg Kommune
 • Din virksomhed må ikke være majoritetsejet af en større virksomhed
 • Du beskriver din forretningsidé så udførligt som muligt på tilmeldingsarket / Business Idea application (download herunder)
 • Du sender beskrivelsen senest den 29. oktober 2021 kl. 12.00 til tilmeldingsvr@sonderborg.dk 

Et dommerpanel udvælger de 10 bedste forretningsidéer, der alle går videre til en semifinale.

Beskriv og tilmeld din forretningside til konkurrencen senest 29. oktober 2021 kl. 12:

Præmier

1. præmien på 25.000 kr og er sponseret af Broager Sparekasse

2-5 præmien på 5.000 kr. er sponseret af LY Copenhagen

Semifinale

I semifinalen skal du pitche/præsentere din forretningsidé foran fire eller fem dommere, der udvælger 5 finalister til at deltage i Årets Business Event.

Din forretningsidé bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Er din beskrivelse af forretningsidéen klar, tydelig og nem at forstå?
 • Er din forretningsidé realiserbar, innovativ og bæredygtig?
 • Hvordan er forretningspotentialet – kan din idé skabe vækst i Sønderborg?
 • Har din forretningsidé nyhedsværdi?

Finale og finaleforberedelser

I 2021 foregår finalen til Årets Business Event torsdag den 2. december. 

Hvis du går videre til finalen, får du bl.a.:

 • tilbud om præsentationstræning og –teknik
 • mulighed for at pitchtræne foran et mindre publikum
 • omtale på sociale medier

Et dommerpanel med fire eller fem nye dommere bedømmer din forretningside ud fra din præsentation på scenen til finalen.