Vedtægter

Vækstråd

https://svr.sonderborg.dk/wp-content/uploads/2022/05/Godkendte-vedtaegter-Soenderborg-Vaekstraad-2020.pdf

12. maj 2022