Organisationsændringer

Vækstråd

Ved årsskiftet er der sket ændringer i organiseringen hos Sønderborg Vækstråd.

Den 31. december 2023 fratrådte Michael Hamann sin stilling som direktør hos Sønderborg Vækstråd. Michael Hamann er fratrådt for at påtage sig nye udfordringer som administrerende direktør for den lokale virksomhed, SpeedAdmin ApS fra den 1. januar 2024.

Per 1. januar 2024 fungerer Henrik Raunkjær, Vækstrådets tidligere bestyrelsesformand, som interim direktør for organisationen. Henrik Raunkjær sikrer en gnidningsløs overgang. I forbindelse med udnævnelsen som interim direktør er Henrik Raunkjær trådt ud af både bestyrelsen og repræsentantskabet.

Kjeld Stærk, der hidtil har været næstformand i Vækstrådets bestyrelse, er i forbindelse med udnævnelsen af Henrik Raunkjær tiltrådt som bestyrelsesformand indtil den ordinære generalforsamling i april 2024. I løbet af 2023 er Finn Karlsen, tidligere direktør for EUC Syd, også fratrådt både bestyrelsen og repræsentantskabet.

16. jan 2024