DigiMachine – Forretningsmodeller og ROI

PROGRAM 14:00 Velkomst, præsentationsrunde, nyt fra Odense Robotics [Gustav Nebel, Sønderborg Vækstråd / Dennis S. Christensen, Odense Robotics] 14:15 Virksomhedspræsentation: Signode Denmark ApS 14:30 Case: Digital Machine, Implementering og ROI [Martin O. Madsen, Manager, Operations Excellence; Danfoss Power Solutions ApS] 15:15 Pause og netværk 15:30 Case: [TBD] 16:10 DigiMachine-potentialer: Fælles drøftelse af muligheder og udfordringer for ny forretning med DigiMachine. Hvordan kommer man i gang, og kan der skabes synergi på tværs af virksomhederne? 16:40 Signode: Guidet tur og netværk 17:00 Tak for i dag.   ElektroDigiVækst: Projektet ElektroDigiVækst skal understøtte lokale virksomheder i de tidlige faser af innovationsudviklingen, hvor de får hjælp til at identificere, modne og finansiere forretningsmuligheder inden for de nye elektriske og digitale produkter og løsninger.   DigiMachine workshopsforløb er et tilbud under ElektroDigiVækst.

Senest tilmelding d. 20. februar 2023 kl. 12:00

Kontaktperson: Lone Riemer