Funding Roadtrip 2022 kommer til Sønderborg.

Program:  

09.00 Registrering, kaffe og netværk 

09.15 Velkomst og introduktion til dagens program  v/ Michael Hamann, Sønderborg Vækstråd 

09.20 De nationale klynger 

  • Energy Cluster Denmark 
  • CLEAN 
  • Odense Robotics 

09.50 InnovationsFonden – generel information om InnoBooster og Grand Solutions + case 

10.15 EUDP – Intro v/ Karsten Svoldgaard Case: eWorkVehiclePower v/ Adm. direktør Rasmus Banke 

10.40 Pause, netværk og kaffe 

10.55 Vækstfonden – Intro + case eksempel 

11.20 Lundgreens – introduktion til investor-programmet 

11.35 Kort Q&A 

11.45 Afsluttende ord – Tak for i dag! 

12.00 Let frokost og mulighed for netværk og 1:1 sparring