Iværksætteri i praksis – forår 2022 – AFLYST

Iværksætteri i praksis 21

Sønderborg Iværksætter Service (SIS) tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest (EASV) og Business College Syd (BCSyd) kurset “Iværksætteri i praksis”. Kurset foregår 7 (9) gange fra kl. 17.00-21.00 i perioden 1. februar til 5. april 2022.

Kurset er kompetencegivende og du kan kan vælge at afslutte kursusforløbet med eksamen (10 ECTS). En underviser fra BCSyd fører kursisterne til eksamen. Vælger du at gå til eksamen, vil du blive tilbudt yderligere to eksamensforberedende moduler. Dato følger for den afsluttende eksamen.

Kurset skal følges i sin helhed, dvs. du tilmelder dig og deltager i alle moduler. Du kan ikke tilmelde dig f.eks. et eller to moduler.

I løbet af kurset bliver du introduceret til relevante emner, du som iværksætter eller selvstændig kommer til at arbejde med og du får et online værktøj, som du kan bruge til at blive helt skarp på din ide og din forretningsmodel m.m.

Du kommer rundt om din forretningsidé og får afklaret, hvordan du kan arbejde videre med din idé og hvordan du på sigt kan tjene penge på den.

Kursusgebyr oplyses senere. Kurset gennemføres under hensyntagen til gældende Covid 19 restriktioner.

KURSUSPROGRAM

Modul 1 : Introduktion og Rollen som selvstændig. Undervisere Dorthe Schack m.fl.

Præsentation af kursister og undervisere, Din motivation – hvad driver dig, Dine forudsætninger og kompetencer, Selvledelse og motivation

Modul 2: Forretningsidé og start af egen virksomhed. Undervisere:  Dorthe Schack m.fl.

  • Den fysiske virksomhed – placering og godkendelse, Fokus på forretningsidéen, Virksomhedens værditilbud, Virksomhedens forretningsmodel, Forretningsplanen

Modul 3: Salg og kundepleje.

  • Salgspræsentation, Kundeadfærd, Kropssprog, Salg skal skabe værdi for kunden, Pleje af kunderelationer

 Modul 4: Markedsføring og kommunikation. Underviser Trine Lindén, Commocean

  • Kunde/markedssegmentering/analyse, Kommunikationsstrategi, Kommunikationskanaler – SoMe, PR, Medier

Modul 5:  De juridiske aspekter. Underviser Susanne Højgaard Larsen, Advokathuset Muurholm.

  • Valg af selskabsform, Ejeraftaler, Kontraktforhold, Forsikringer, Købekontrakter, Immaterialret – patent, varemærker, designbeskyttelse

Modul 6: Regnskabsforståelse og budget. Underviser Bjarne Bruun Sørensen.

  • Regnskabsforståelse, Budgetter, Skat og moms, Bogføring, IT systemer – regnskabssystemer for iværksættere, Finansiering – finansieringsformer

Modul 7: Forretningsplan og strategi.

  • Forretningsplanen, Forretningsstrategier, Aktivitetsplanen, Vejledning om eksamensforløb

Eksamensforberedende moduler

Modul 8: Markeds- og kundeanalyse, Prisfastsættelse og værditilvækst

Modul 9: Udarbejde resultat- og likviditetsbudget og gennemgang af forretningsplan