Student Collaboration Day Sønderborg

Student Collaboration Day Sønderborg er mødestedet, hvor virksomheder og studerende gennem dialog, kan danne en forståelse af de forskellige kompetencer og skabe gensidig interesse for et muligt samarbejde under studierne. Student Collaboration Day Sønderborg afholdes to gange årligt. Typisk april/maj og oktober/november. Det er gratis og der er plads til ca. 40 virksomheder pr. event. I efteråret 2021 afholdes Student Collaboration Day Sønderborg d. 3. november, kl. 15.00-17.00 Læs mere om de forskellige uddannelser i Sønderborg her. Deltagelse i Student Collaboration Day Sønderborg giver de deltagende virksomheder mulighed for at deltage i det fysiske event på campus med en lille stand samt mulighed for at producere en lille “promotion video” til og for studerende. Særligt tilbud til virksomheder, der søger samarbejde med ingeniørstuderende: mulighed for at indrette en digital “stand” via MS Teams med links og opslag til de ingeniørstuderende i såvel Odense som i Sønderborg. Den digitale stand er et ekstra tilbud og platformen vil være fælles for Student Collaboration Day Sønderborg og SDU Praktik og Projektdag i Odense. Student Collaboration Day Sønderborg afholdes fysisk på SDU i Sønderborg, da det fysiske møde mellem mennesker skaber gode faglige kontakter.Det seneste 1½ år har være udfordret af COVID-19 og tilsvarende events har derfor været afholdt virtuelt. SDU følger tæt udviklingen af COVID-19 og restriktioner som følge deraf. Det betyder, at der planlægges fysisk event og mulighed for omlægning til virtuel afholdelse, hvis omstændighederne kræver det. Læs mere og tilmeld dig her.URL:https://www.svr.sonderborg.dk/event/student-collaboration-day-soenderborg