Ordinær generalforsamling i Forening Sønderborg Vækstråd

Iværksætter, Uddannelse, Vækstråd, Virksomheder

Kære medlemmer

Forening Sønderborg Vækstråd afholder ordinær generalforsamling samt repræsentantskabsmøde den 22. april 2024, kl. 16 – 19 på Hotel Sønderborg Strand.

Dagsorden er følgende, i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning og status på driften fra det forgangne kalenderår til efterretning
3. Årsregnskab med tilhørende revisionsberetning til godkendelse
4. Udviklingsplaner til efterretning
5. Vedtægtsændringer til beslutning (forslag sendes vedlagt indkaldelse som bilag)
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen (ingen nye medlemmer på valg)
8. Fastsættelse af medlemskontingent
9. Indkomne forslag*
10. Eventuelt

* Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi afslutter dagen/aften med middag i hotellets restaurant.

Vi ser frem til et godt møde og stor opbakning fra medlemmerne!

10. apr 2024